Profil

denrødeblyant blev stiftet i 2009 af Poul Bachmann Madsen med mantraet:

Det drejer sig om kvalitet. Dit ”budskab” SKAL have kvalitet.
Derfor vægt på korrekturlæsning, LIX, målgruppeafgrænsning, ordvalg, stil og genre m.m.
Men min styrke er nok lysten til at sætte mig grundigt ind i en opgaves emne.
Det er en betingelse for at være en god sprogrådgiver. Håndværket skal også være i orden især med fornemmelsen for målgrupper. Jeg hjælper med stor glæde specialeskriverne (‘Kandidat’) – og bliver selv klogere på livet

Om mig

Studier i dansk 4 år på Aarhus Universitet (-speciale), cand. pæd. i dansk 4 år (- speciale bl. a. fordi jeg var medforfatter til et treårigt projekt under Undervisningsministeriet)